RICHTLIJNEN ACQUISITIEAANVRAGEN

Je kunt bij de Acquisitiecommissie subsidie aanvragen om leuke activiteiten te organiseren. Zo kun je bijvoorbeeld geld aanvragen voor het kopen van houtskool voor het Tekengilde of subsidie om naar een museum te gaan. Zo is er veel meer leuks mogelijk voor alle leden!

Als je een aanvraag in wilt dienen, denk er dan aan dat de Acquisitiecommissie een zakelijkecommissie is en dat lange, eloquente mails vaak juist averechts werken. Schrijf kort en helder wat je precies aanvraagt en voeg daarbij (in het geval van commissies) een kloppendebegroting. Zorg ervoor dat je de somfunctie in Excel gebruikt, zodat de bedragen kloppen en de commissie niet alles hoeft na te rekenen. Nogmaals, de begroting is belangrijker dan demotivatie: meer cijfers, minder woorden! De commissie vergadert ongeveer een keer per maand en dan worden alle aanvragen behandeld. Aanvragen worden aan de hand van de volgende punten getoetst:

  • Wat is de culturele meerwaarde?
  • Hoe verhoogt het de ledenbinding?
  • Hoe vergroot het de toegankelijkheid?
  • Is het (pseudo-)origineel?

De commissie toetst zelf alles aan deze voorwaarden, je hoeft zelf dus niet een hele lange uitleg voor elk criterium te bedenken en uit te schrijven. Wanneer je aanvraag wordt goedgekeurd, kan het soms wel voorkomen dat niet het gehele bedrag wordt toegekend omdat het bedrag te hoog wordt bevonden. In dat geval wordt dat besproken met de aanvragende partij. Wanneer na de activiteit niet het (gehele) toegekende bedrag is uitgegeven, gaat de restitutie naar de Acquisitiecommissie.

De acquisitiecommissie staat open voor alle soorten aanvragen en schroom dus niet om een aanvraag te doen. Hopelijk kan de acquisitiecommissie je helpen om een leuke en bijzonder activiteit op te zetten. Je kunt ons bereiken via: acquisitie@prometheusleiden.nl.